Oczko 18 x 18 mm z drutu 1,8 mm
symbol 5-18-1,8


Siatka wykorzystywana do:
  • kratek zabezpieczających wyloty kominów wentylacyjnych
  • budowy klatek dla ptaków