10 x 10 mm z drutu 3mm
symbol 1-10-3,0


Siatka wykorzystywana do:
  • zabezpieczeń okien w budynkach specjalnych ( więzienia, areszty, magazyny broni)
  • sit do kruszywa
  • osłon maskujących